Schoolgids

In de schoolgids vindt u in de verschillende hoofdstukken informatie over:

 1. R.K. Bavo basisschool
 2. Waar de school voor staat
 3. De organisatie en kwaliteit van ons onderwijs
 4. De inhoud van ons onderwijs
 5. De zorg voor de kinderen
 6. Speciale gebeurtenissen
 7. De ouders
 8. Schooltijden en verlofregeling
 9. De resultaten van ons onderwijs
 10. Namen en adressen

pdfSchoolgids Bavoschool 2016-2017

Aanpassing schoolgids

Er is een kleine verandering en daarover zijn wij ook wettelijk verplicht u te informeren.

Per 1.8.2014 is schorsing opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.

Artikel 40c. Schorsing

 1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.
 3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.
 1. De inspectie stelt een vormvereiste voor het melden van een schorsing, namelijk dat dit dient te gebeuren via het Internet Schooldossier.
 2. De inspectie interpreteert Wpo art 13 kennelijk zo, dat info over schorsing opgenomen moet zijn in de schoolgids.
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl