Ons onderwijs

Goed onderwijs in de basisvakken

Wij vinden het vanzelfsprekend dat het onderwijs in de basisvakken (zoals taal en rekenen) goed is. De resultaten van onze kinderen voor deze vakken behoren optimaal te zijn. Maar dat is voor ons niet genoeg.
Wij vinden de brede ontwikkeling van het kind minstens zo belangrijk en streven ernaar dat onze leerlingen zelfbewust, ondernemend en leergierig zijn aan het einde van groep 8. Daarom kijken we al vanaf groep 1 goed naar elk kind. Wat zijn of haar talent ook is, bij ons krijgt het de ruimte.

Elk kind is ergens goed in

De Bavoschool helpt leerlingen te ontdekken waar ze goed in zijn. Om talentonderwijs goed vorm te kunnen geven, werken we met vijf talentprofielen. We organiseren allerlei activiteiten die kinderen de mogelijkheid bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hun talenten komen ook aan bod bij het onderzoekend leren. Bij Wereldoriëntatie krijgen ze de verantwoordelijkheid voor wat ze leren, doordat ze in teams zelf de onderzoeksvragen stellen en deze uitwerken.

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

Door uit te gaan van wat een kind kan en door onze onderwijsaanpak hierop aan te passen, leggen we mede een basis voor een stevige persoonlijke en sociale ontwikkeling.
Wij leren vanaf groep 1 de kinderen zelf eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Dit doen wij door de kinderen ruimte te geven om zelf te kiezen, te plannen en ze te helpen in het reflecteren en leren leren. Hier besteden we dagelijks aandacht aan.  

En verder.. 

We organiseren allerlei activiteiten voor een veelzijdig onderwijsaanbod. Dit aanbod is blijvend in ontwikkeling, en bestaat onder andere uit de volgende activiteiten.

  • Alle kinderen krijgen Engelse les vanaf groep 1. De leerkrachten gebruiken een lesmethode met muziek als basis. Leerlingen vinden het leuk en interessant.
  • Wij organiseren regelmatig lessen 'Discussieren kun je Leren', waarbij leerlingen leren goed onderbouwd hun mening te geven, zich leren uit te spreken, maar ook leren luisteren naar elkaar en respect leren hebben voor elkaars mening. 
  • We organiseren twee keer per jaar projectweken, waarin iedere klas toewerkt naar een presentatie voor de ouders. 
  • Iedere maand is er een talentpodium, iedere klas kan dan roulerend de kunsten en talenten tonen.
  • Drie keer per jaar worden talentcircuits georganiseerd, waarbij ouders vanuit hun beroep of hobby workshops verzorgen voor groepjes kinderen met hulp van de leerkrachten.
  • Leerlingen leren gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor hun omgeving, door klassetaken en schooltaken op zich te nemen. Ook biedt dit weer kansen voor de verschillende talenten. Denk bijvoorbeeld aan de schooltelefoon opnemen, rondleidingen geven, de klas en gang opgeruimd houden.  
  • Wie extra uitdaging nodig heeft óf extra hulp, krijgt dit uiteraard. Ook hiermee stellen we kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen.
© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl