Onze school

Onze school staat vlak bij het centrum van Haarlem, op de hoek van de Westergracht en de Leidsevaart. We hebben elk jaar zo’n 120 leerlingen, verdeeld over vijf combinatiegroepen: 2 groepen 1/2; 1 groep 3/4: 1 groep 5/6; en 1 groep 7/8.

Ons gebouw is van 1984. Het schoolplein is twee jaar geleden helemaal vernieuwd

De school valt onder bestuur van Stichting Twijs
Bekijk onze pdfschoolgids met gedetailleerde informatie.

Geschiedenis van de school

De school heeft een lange geschiedenis. Hij is ontstaan uit een samenvoeging van een meisjesschool (de Sint Bavoschool uit de Klarenbeek/Voorzorgstraat, gesticht in 1904) en een jongensschool (de Sint Bavoschool voor jongens aan de Westergracht, gesticht in 1911). Sinds oktober 1984 heet de school ‘R.K. Bavo basisschool’. De naam Bavo was de bijnaam van de Vlaamse edelman Allowin. Hij leefde eind zestiende eeuw een vrij ruig leven als graaf van Haspengauw. Uiteindelijk werd hij monnik in het Benedictijner klooster in Gent.

Onderdeel van Stichting Twijs

De Bavoschool is tegenwoordig onderdeel van Stichting Sint Bavo, een overkoepelend bestuur voor interconfessioneel onderwijs in Haarlem en Spaarndam. De Bavo Jenaplanschool heeft net als de andere scholen van de stichting een eigen identiteit, onderwijsconcept en medezeggenschapsraad.

Identiteit

De school staat open voor kinderen uit alle windstreken, van alle gezindten. Wij bereiden ze voor op samenleven en werken in een multiculturele maatschappij. Dat doen we vanuit normen en waarden die voortkomen uit de christelijke traditie. Dit betekent bijvoorbeeld dat we respectvol met elkaar en met onze omgeving omgaan. Het betekent ook dat we christelijke feestdagen vieren, waarbij we de verhalen erachter vertellen. Ook andere culturen en religies komen aan bod. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens het Suikerfeest uitgelegd wat de betekenis daarvan is, al zullen we het feest niet actief vieren. Wanneer iemand de wens heeft om te bidden of graag een moment van stilte wil hebben voor het eten, respecteren we dit. De school zal niet het initiatief nemen om te bidden.

Concept

De afgelopen jaren hebben we ons onderwijs verrijkt met concepten als Talentontwikkeling en Onderzoeken Leren en Samenwerkend Leren.
Onze visie op het leren van kinderen heeft zich steeds meer in de richting van het Jenaplan concept ontwikkeld. We hebben dan ook besloten om met ingang van het schooljaar 2018-2019 een Jenaplanschool te worden.
Hiervoor behoeven we ons onderwijs niet te veranderen en ook onze organisatievormen niet. We blijven doen waar we goed in zijn!

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl