Vrije dagen en vakanties voor onze leerlingen

Hieronder vindt u de belangrijkste gebeurtenissen van dit schooljaar.

Vakanties, studiedagen en activiteiten van schooljaar 2021-2022

Vakanties   
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie vanaf 12.00 uur 24 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag en Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 t/m 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie vanaf 12.00 uur 15 juli t/m 28 aug. 2022
Studiedagen  
Vrijdag 17 september 2021
Maandag 25 oktober 2021
Maandag 10 januari 2022
Maandag 28 februari 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Activiteiten     
Koffieochtenden
van 8.30 tot 9.00 uur
     1 okt, 29 okt, 10 dec,
28 jan, 1 april, 24 juni
Vieringen   gr 1/2: 5 nov 2021
gr 7/8: 21 jan 2022
gr 5/6: 25 maart 2022
gr 3/4: 3 juni 2022
Groepsvormingsdag en
nieuwjaarsborrel voor ouders
  3 sept 2021
Sinterklaasfeest   3 dec 2021
Kerstviering   23 dec 2021 (van 17.00 tot 19.00 uur)
Paasontbijtje   14 april 2022
Sportochtend   13 mei 2022
Schoolreis   16 juni 2022
Wenmiddag   5 juli 2022
Musical groep 8
(alleen voor groep 8 ouders)
  11 juli 2022
Rapporten   18 februari 2022
14 juli 2022
Oudergesprekken   30-31 aug, 1-2 sept 2021 (start)
15 t/m 19 nov 2021 (fac)
14 t/m 18 maart 2022
20 t/m 24 juli 2022 (fac)
© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl